Kilpailun järjestäjä

Palkinto

Rolls ilmoittaa kunkin arvonnan yhteydessä palkinnon. Palkintoa ei voi vaihtaa.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt. Arvontaan eivät kuitenkaan saa osallistua Rollsin, eikä näiden omistuksessa kokonaan tai osittain olevien yritysten sekä kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta eivätkä heidän perheenjäsenensä. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista eikä Rolls koskaan pyydä maksutietoja tai vahvistamaan henkilökohtaisia tietoja pankkitunnuksilla.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Tavaralahjat toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa tavaraan tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa force majeur -tapauksista. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli emme tavoita voittajaa 60 päivän sisällä arvonnan suorittamisesta, palkinto luovutetaan seuraavalle voittajalle uudella arvonnalla.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Verot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan arvonnassa/kilpailussa mainitusta palkinnosta aiheutuvat mahdolliset verot. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.